Новини

Koleda
коледно тържество
Повече
302298716_212988881057880_181695532436616118_n
резултати от приключена първа дейност на проекта "РАДОМИР – ЗЕМЕН: КУЛТУРНО – ИСТОРИЧЕСКА КАРТА И ЕКО МАРШРУТИ"
Резултатът от тази дейност е осигурена информация за създаване на продукт чрез свързване на културно-историческите...
Повече

Проекти

Радомир – Земен: културно – историческа карта и еко маршрути

Идентифициране, приоритизиране и обединяване на културно-историческите и природните ресурси на общините Радомир и Земен.

Цифрови доброволци

Фондация Арт Инициативи в партньорство с Центъра за имиграция и интеграция (ЦИИ) започва изпълнението на проект „Цифрови доброволци“...

Повече за нас

Фондация „Арт Инициативи“ работи в и за местната общност.

 

Реализирани проекти

Научете повече за проектите, изпълнени от Фондация „Арт Инициативи“.

Партньор

Центърът за имиграция и интеграция е основен партньор на Фондация "Арт Инициативи"