Радомир – Земен:
културно – историческа карта и
еко маршрути

анкета

АНАЛИЗ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИТЕ И ПРИРОДНИ РЕСУРСИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ РАДОМИР И ЗЕМЕН

Целта на проведеното проучване е да подпомогне създаването на качествен местен туристически продукт, като събере и обобщи различните гледни точки и разнообразните начини, по които се възприемат спецификите...
news2

ПРОУЧВАНЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИТЕ И ПРИРОДНИ РЕСУРСИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ РАДОМИР И ЗЕМЕН

Проучване на културно-историческите и природни ресурси на територията на общините
posterA3_MIG_PRESS-1

ПЛАКАТ ПО ПРОЕКТ "РАДОМИР – ЗЕМЕН: КУЛТУРНО – ИСТОРИЧЕСКА КАРТА И ЕКО МАРШРУТИ"