Проект “ЧИТАЛИЩЕ В КУТИЯ”

Създаване на социален, културно – информационен тип „дневен център“, едно независимо като пространство средище на общността, тип многофункционална малка конферентна зала. Набираме средства за този проект!