Кои сме ние?

Нашата мисия

Фондация „Арт Инициативи“ е създадена в подкрепа на дейността на Групата за арт-инициативи, с цел организиране, провеждане и подпомагане на проекти в сферата на изкуствата, културата, еко- мероприятия и други.

Предоставяйки пространство, ателиета и кътове за отдих, подпомага възраждането и съхраняването на традиции, занаяти и умения.

Дейности:

  • Подпомага създаването и популяризирането на традиционни и съвременни форми на изкуството;
  • Способства за възраждането на традиционни занаяти и съвременни технологии;
  • Създава условия за природосъобразно и устойчиво развитие;
  • Организира творчески работилници, пленери и курсове;
  • Осъществява информационна и рекламна дейност за популяризиране на културно исторически и природни забележителности.