Кои сме ние?

Нашата мисия

Фондация „Арт Инициативи“ е неправителствена организация, създадена през 2016 г. с цел организиране, провеждане и подпомагане на проекти в сферата на изкуствата, културата, екомероприятията и други инициативи, със седалище в с. Бобораци, община Радомир. Целта ни е да подпомагаме създаването и популяризирането на традиционни и съвременни форми на изкуството и съхраняването на местните традиции, занаяти и умения, да създаваме условия за природосъобразно и устойчиво развитие, да организираме творчески работилници, пленери и курсове. От 2017 г. Фондацията е член на МИГ „Радомир-Земен“.

Дейности:

  • Подпомага създаването и популяризирането на традиционни и съвременни форми на изкуството;
  • Способства за възраждането на традиционни занаяти и съвременни технологии;
  • Създава условия за природосъобразно и устойчиво развитие;
  • Организира творчески работилници, пленери и курсове;
  • Осъществява информационна и рекламна дейност за популяризиране на културно исторически и природни забележителности.