Цифрови доброволци

Идентификация на проект
man-7580164_640

доброволци

продължаваме да набираме доброволци, които да запознаят жителите на селата в община Радомир с възможностите, които предлагат електронните общински услуги, да изпробват употребата им и да се уверят в техните...
MR-02

Анализ на видовете затруднения на гражданите при ползване на електронни административни услуги

Анализ на видовете затруднения на гражданите при ползване на електронни административни услуги в община Радомир и формулирани препоръки въз основа на направените проучвания и анализа. Формулирани препоръки...
meeting-594091_640

обучение на доброволци

През м. август ще се проведат обучения на доброволци по проект „Цифрови доброволци“ в с. Бобораци
351492511_262743406275592_2397486930266436341_n

трета групова дискусия в Радомир

На 30.05.23 г. организирахме третата групова дискусия в Радомир за проучване на видовете затруднения, които хората в община Радомир изпитват при ползване на електронните административни услуги вместо услуги...
C0066-copy_5

групова дискусия в с. Бобораци

05.05.23 г – групова дискусия в с. Бобораци за проучване на видовете затруднения, които хората в община Радомир изпитват при ползване на електронните административни услуги вместо услуги на място...
20221011_130020

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНЕ

Методология за провеждане на проучване от качествен тип на видовете затруднения/опасения, които хората имат по отношение на електронните административни услуги. –––––– Този документ е създаден с финансовата...
pexels-photo-8185911

Документален преглед на нагласите към информационните технологии и цифровизацията, проведени в други държави

Документален преглед на изследвания на нагласите към информационните технологии и цифровизацията, проведени в други държави, за поставяне на проучването от качествен тип, предмет на Дейност 2 от проекта. –––––– Този...
MR-01

Проведе се онлайн представяне на резултатите от проучването в рамките на проект "Цифрови доброволци"

На 13 февруари от 11:00 ч. бяха представени резултатите от проведеното проучване за най-често използваните услуги в община Радомир. По време на онлайн събитието г-жа Трифонова от Центъра за имиграция и...
Art-Int_presentation-1

Резултати от проучването по проект "Цифрови доброволци"

Резултати от проведеното проучване можете да разгледате в презентацията. Аналитичен доклад за ползване на електронни административни услуги от гражданите. Целта на проекта е да допринесе за по-активно...
20221011_130020

ОБСЪЖДАМЕ И ПОПЪЛВАМЕ АНКЕТИ

1 2

––––––

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Арт Инициативи и Фондация Център за имиграция и интеграция и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.