Проекти

проект „Модулна система QTENT – QuperBE“

Завършихме проект, съфинансиран от Сдружение „Деветашко плато“, проект „Селска бизнес академия“ https://www.devetakiplateau.org/projects/selska-biznes-akademiya.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=HAbcQWSX1mg

Цифрови доброволци демонстрират как се ползват електронните общински услуги

Цифровите доброволци оказват съдействие на жителите на селата в община Радомир да се запознаят с възможностите, които им предоставят електронните общински услуги, да изпробват употребата им и да се уверят в техните предимства.

Оценка на доброволческата акция

Целта на доброволческата акция беше да повиши информираността и интереса на местните жители към електронните общински административни услуги чрез формиране на група доброволци, които да показват е-услугите на хората на място. Доброволческата акция беше проведена в периода октомври – декември 2023 г. в села на територията на община Радомир. Доброволците оказаха съдействие на жителите на …

Оценка на доброволческата акция Read More »

информиране по села

Едновременно с подготовката на материали за доброволческата акция бяха подготвени материали и за комуникационната кампания, която да я разгласи сред хората от целевата група. Бяха изработени плакати и залепени на централните сгради (кметство, читалище, пощенска станция) в селата.

обучения на доброволци

За целите на подготовката беше изработен „Наръчник за доброволци“, който да ги инструктира как да работят с възрастните хора в селата. Наръчникът обяснява какво представляват електронните административни услуги на общинската администрация, какви са техните предимства и недостатъци и запознава доброволците с електронните услуги на община Радомир. Обяснено е как да се предостави съдействие за регистрация …

обучения на доброволци Read More »

наръчник на доброволците

Съставен наръчник за демонстрация и обучение за използването на електронни административни услуги, предстоят обучения на доброволци.

финална изложба на материалите по проект „радомир-земен– културно-историческа карта и еко маршрути!

на 14 август показахме в Радомир материалите от изложбата. Наред с изложбата, раздадохме информационни материали и показахме филма на екрана на стената на Читалището.