Арт Инициативи

финална изложба на материалите по проект „радомир-земен– културно-историческа карта и еко маршрути!

на 14 август показахме в Радомир материалите от изложбата. Наред с изложбата, раздадохме информационни материали и показахме филма на екрана на стената на Читалището.

доброволци

продължаваме да набираме доброволци, които да запознаят жителите на селата в община Радомир с възможностите, които предлагат електронните общински услуги, да изпробват употребата им и да се уверят в техните предимства.

представяне в земен

ПЪРВОТО ТАБЛО-КАРТА Е ПОСТАВЕНО ПРЕД СГРАДАТА НА ОБЩИНАТА. ИЗЛОЖБАТА Е ПОДРЕДЕНА. ПУБЛИКАТА 🙂

покана за представяне в земен

на 5 август, събота, в гр. Земен ще подредим изложбата и ще представим материалите по проекта, заповядайте!

Анализ на видовете затруднения на гражданите при ползване на електронни административни услуги

Анализ на видовете затруднения на гражданите при ползване на електронни административни услуги в община Радомир и формулирани препоръки въз основа на направените проучвания и анализа. Формулирани препоръки въз основа на направените проучвания и анализа. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на …

Анализ на видовете затруднения на гражданите при ползване на електронни административни услуги Read More »