обучения на доброволци

За целите на подготовката беше изработен „Наръчник за доброволци“, който да ги инструктира как да работят с възрастните хора в селата. Наръчникът обяснява какво представляват електронните административни услуги на общинската администрация, какви са техните предимства и недостатъци и запознава доброволците с електронните услуги на община Радомир. Обяснено е как да се предостави съдействие за регистрация за ползването на тези услуги. Сред другите инструкции към доброволците са разяснения за електронните устройства, с които могат да се ползват административни услуги по електронен път, начини за избор на услуга, начини на достъп и кои услуги са достъпни без регистрация, стъпките, които трябва да бъдат предприети и демонстрация на заявяване на конкретна услуга. Освен това наръчникът запознава доброволците с общите специфики на работата с възрастни хора, както и с някои специфични затруднения и начини за тяхното преодоляване.
За подготовка на доброволците бяха проведени три работни срещи: за провеждане на брифинг за запознаване с условията и начина на предоставяне на електронните услуги, за провеждане на обучение как да помогнат на възрастен човек да заяви и получи електронна услуга и за съставяне на график на доброволческата акция.