ЛАЗАРКИ

от 2010 г. Фондацията организира празнуването на Лазаровден с песенно-танцова програма.