АРТ ИНСТАЛАЦИЯ “CONFLUENCE-СЛИВАНЕ”

Представяне на кинетична инсталация на концептуалния артист Христо Гелов във Велико Търново: “Отклонението от ежедневната реалност към ценност за духовна чистота в обща полза за отговорно бъдеще. Художествената намеса се застъпва за това да бъде временно емоционален стимулатор за хората, които обитават и формират социалната екосистема на града. Елементи на чистота: Светлина. Въздух. Вода. Звук. Цвят. Движение …”