Сурва в Конска

След 35 годишно прекъсване, в с. Конска е възстановена сурвакарската група. Едно наше дете взе участие в украсата на костюма на бюлюкбашията! Горди и радостни сме, че сме част от това!