информиране по села

Едновременно с подготовката на материали за доброволческата акция бяха подготвени материали и за комуникационната кампания, която да я разгласи сред хората от целевата група. Бяха изработени плакати и залепени на централните сгради (кметство, читалище, пощенска станция) в селата.