Цифрови доброволци

наръчник на доброволците

Съставен наръчник за демонстрация и обучение за използването на електронни административни услуги, предстоят обучения на доброволци.

доброволци

продължаваме да набираме доброволци, които да запознаят жителите на селата в община Радомир с възможностите, които предлагат електронните общински услуги, да изпробват употребата им и да се уверят в техните предимства.

Анализ на видовете затруднения на гражданите при ползване на електронни административни услуги

Анализ на видовете затруднения на гражданите при ползване на електронни административни услуги в община Радомир и формулирани препоръки въз основа на направените проучвания и анализа. Формулирани препоръки въз основа на направените проучвания и анализа. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на …

Анализ на видовете затруднения на гражданите при ползване на електронни административни услуги Read More »

обучение на доброволци

През м. август ще се проведат обучения на доброволци по проект „Цифрови доброволци“ в с. Бобораци

трета групова дискусия в Радомир

На 30.05.23 г. организирахме третата групова дискусия в Радомир за проучване на видовете затруднения, които хората в община Радомир изпитват при ползване на електронните административни услуги вместо услуги на място и опасенията, които имат при използването им. Особено хората с ограничена мобилност, възрастните и хората с увреждания. Проект „ЦИФРОВИ ДОБРОВОЛЦИ“, финансиран от Оперативна програма „Добро …

трета групова дискусия в Радомир Read More »

групова дискусия в с. Бобораци

05.05.23 г – групова дискусия в с. Бобораци за проучване на видовете затруднения, които хората в община Радомир изпитват при ползване на електронните административни услуги вместо услуги на място и опасенията, които имат при използването им. Особено хората с ограничена мобилност, възрастните и хората с увреждания.

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНЕ

Методология за провеждане на проучване от качествен тип на видовете затруднения/опасения, които хората имат по отношение на електронните административни услуги. –––––– Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Арт Инициативи и Фондация Център за имиграция и интеграция …

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНЕ Read More »

Документален преглед на нагласите към информационните технологии и цифровизацията, проведени в други държави

Документален преглед на изследвания на нагласите към информационните технологии и цифровизацията, проведени в други държави, за поставяне на проучването от качествен тип, предмет на Дейност 2 от проекта. –––––– Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Арт …

Документален преглед на нагласите към информационните технологии и цифровизацията, проведени в други държави Read More »

Проведе се онлайн представяне на резултатите от проучването в рамките на проект „Цифрови доброволци“

На 13 февруари от 11:00 ч. бяха представени резултатите от проведеното проучване за най-често използваните услуги в община Радомир. По време на онлайн събитието г-жа Трифонова от Центъра за имиграция и интеграция даде примери как може да се подобри предоставянето на електронни административни услуги и какви пречки екипът е идентифицирал по време на проведеното проучване. …

Проведе се онлайн представяне на резултатите от проучването в рамките на проект „Цифрови доброволци“ Read More »