Арт Инициативи

Фондация Арт Инициативи съдейства на Община Радомир за по-активно преминаване към електронни услуги

Фондация „Арт Инициативи“ ще съдейства за по-активно преминаване към електронни административни услуги на община Радомир и осъществяване на действия за подпомагане на общинската администрация. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът цели да допринесе за по-активно преминаване към електронни административни услуги на …

Фондация Арт Инициативи съдейства на Община Радомир за по-активно преминаване към електронни услуги Read More »

ПРАЗНИК „В БОБОРАЦИ НА МЕГДАНА“

Празникът „В Бобораци на мегдана“ тази година отново е благотворителен – този път събраните средства ще се използват за възстановяване на дейността на читалище „Самообразование“ с. Бобораци, община Радомир, област Перник! 27 август 2022 г., събота Начало 17 ч. – Програма с участието на състави от читалищните групи от региона – словесен фолклор и певчески …

ПРАЗНИК „В БОБОРАЦИ НА МЕГДАНА“ Read More »

Проведе се празника В Бобораци на мегдана

Празникът “В Бобораци на мегдана” тази година отново бе с благотворителна цел – този път събраните средства ще се използват за възстановяване на дейността на читалище “Самообразование” с. Бобораци, община Радомир, област Перник.

„МИГ-Радомир-Земен“ и Фондация Арт Инициативи подписаха договор за съхраняване на местното културно-историческо и природно наследство

Изпълнителният директор на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ господин Радослав Йорданов и Председателят на Управителния съвет на Арт Инициативи Фондация госпожа Гергана Пенева подписаха договор за финансиране по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Административният договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е по Мярка 19.5. „Съхраняване, развитие, валоризация и маркетинг на местното наследство и идентичност“. …

„МИГ-Радомир-Земен“ и Фондация Арт Инициативи подписаха договор за съхраняване на местното културно-историческо и природно наследство Read More »

ПЛАКАТ ПО ПРОЕКТ „ЦИФРОВИ ДОБРОВОЛЦИ“

Целта на проекта е да допринесе за по-активно преминаване към електронни административни услуги на община Радомир и осъществяване на действия за подпомагане на общинската администрация. Проектът се изпълнява от Фондация Арт Инициативи в партньорство с Фондация „Център за имиграция и интеграция“ и е с финансовата подкрепа на ЕСФ, ОП „Добро управление“. 

ПРОЕКТ „ЦИФРОВИ ДОБРОВОЛЦИ“

Фондация Арт Инициативи в партньорство с Центъра за имиграция и интеграция (ЦИИ) започва изпълнението на проект „Цифрови доброволци“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът цели да допринесе за по-активно преминаване към електронни административни услуги на община Радомир и осъществяване на действия за подпомагане на общинската администрация. За постигане …

ПРОЕКТ „ЦИФРОВИ ДОБРОВОЛЦИ“ Read More »

ПРОЕКТ „РАДОМИР – ЗЕМЕН: КУЛТУРНО – ИСТОРИЧЕСКА КАРТА И ЕКО МАРШРУТИ“

Фондация Арт Инициативи и МИГ Радомир-Земен подписаха договор за съхраняване на местното културно-историческо и природно наследство на територията на общините Радомир и Земен по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Административният договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е по Мярка 19.2 „Съхраняване, развитие, валоризация и маркетинг на местното …

ПРОЕКТ „РАДОМИР – ЗЕМЕН: КУЛТУРНО – ИСТОРИЧЕСКА КАРТА И ЕКО МАРШРУТИ“ Read More »

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН СЪБОР „В БОБОРАЦИ НА МЕГДАНА“

През август 2021 г. Фондацията участва в организирането на благотворителен събор „В Бобораци на мегдана“. Целта беше набиране средства за реставрацията и ремонта на храм „Св. Петка“. В събитието взеха участие на състави и групи от региона, Кулинарен конкурс за местна храна и представяне на продукцията на местни производители.