фОНДАЦИЯ АРТ ИНИЦИАТИВИ ВЗЕ УЧАСТИЕ В СЕЛСКА БИЗНЕС АКАДЕМИЯ – ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕСТНИЯ БИЗНЕС 17-19.11.2022Г

проект на сдружение „Деветашко плато“, одобрен за финансиране от Фондация Америка за България (ФАБ), с цел подкрепа на селския бизнес и развитието на местните общности в Деветашкото плато и в други селски райони в България.