ПРОЕКТ „ЦИФРОВИ ДОБРОВОЛЦИ“

Фондация Арт Инициативи в партньорство с Центъра за имиграция и интеграция (ЦИИ) започва изпълнението на проект „Цифрови доброволци“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът цели да допринесе за по-активно преминаване към електронни административни услуги на община Радомир и осъществяване на действия за подпомагане на общинската администрация.

За постигане на общата цел са формулирани три конкретни цели:

  • Да установи кои са общинските услуги, най-често използвани от жителите на община Радомир, с акцент върху хората с ограничена мобилност (възрастни хора и хора с увреждания);
  • Да установи какво възпрепятства жителите на община Радомир и особено хората с ограничена мобилност да използват електронни административни услуги;
  • Да повиши информираността и интереса на местните жители за електронните административни услуги.

Обща стойност на проекта е 56 871,72 лв., от които 48 340,96 лв. европейско и 8 530,76 лв. национално съфинансиране.

Повече за проекта можете да прочетете в ИСУН 2020.