ПРАЗНИК НА МИГ РАДОМИР- ЗЕМЕН 2019

От 2017 Фондация Арт Инициативи е член на МИГ Радомир – Земен. През 2019 г. организирахме празника на МИГ-а в Земен и в Радомир – целодневна програма с участието на групи и състави от региона, представяне на продукцията на местни производители и дейността на читалищата, с работна среща и кетъринг.