обучение на доброволци

През м. август ще се проведат обучения на доброволци по проект „Цифрови доброволци“ в с. Бобораци