Карта на общини Земен и Радомир

Интерактивна културно-историческа карта

Фонова карта РЕЗЕРВАТ ОСТРИЦА ЧОКЛЬОВО БЛАТО ЗЕМЕНСКИ ПРОЛОМ ЯНКЬОВЕЦ ВИТОША КАШКАВАЛЯ ВОДОПАД БУЧАЛОТО ЗЕМЕНСКИ МАНАСТИР ЦЪРКВА СВЕТИ ЙОАН БОГОСЛОВ ПАМЕТНИК СВ. НИКОЛАЙ ЛЕТНИ ГЪЛЪБНИШКА СЕЛИЩНА МОГИЛА НЕКРОПОЛ ДРЕН – ДЕЛЯН АНТИЧЕН ОБЕКТ В РАДОМИР БРОНЗОВ МЕЧ ОТ СМИРОВ ДОЛ ПРАИСТОРИЧЕСКО СЕЛИЩЕ, МЕСТНОСТ ВАХОВО, РАДОМИР СРЕДНОВЕКОВНА КРЕПОСТ ЗЕМЛЪНГРАД

Защитени природни обекти на територията на общините Радомир и Земен

 • 1 ОСТРИЦА, планина Голо бърдо: 1.Белите кладенци; 2.Находище на Урумово лале
 • 2 ЧОКЛЬОВО БЛАТО: Торфено находище
 • 3 ЗЕМЕН: Земенските скали
 • 4 ЯНКЬОВЕЦ, Конявска планина: 1.Вековна дъбова гора; 2.Находище на Див божур.
 • 5 планина ВИТОША: Природен парк
 • 6 КАШКАВАЛЯ: Находище на скален равнец

Забележителности на територията на общините, обозначени на картата

 • 7 Водопад Бучалото, Радомир
 • 8 Земенски манастир
 • 9 Паметник Св. Николай Летни
 • 10 Гълъбнишка селищна могила
 • 11 Некропол Дрен – Делян
 • 12 Античен обект в махала Арбанас
 • 13 Бронзов меч от с. Смиров дол
 • 14 Праисторическо селище, м. Вахово
 • 15 Средновековна крепост Землънград