анкета

АНАЛИЗ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИТЕ И ПРИРОДНИ РЕСУРСИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ РАДОМИР И ЗЕМЕН

Целта на проведеното проучване е да подпомогне създаването на качествен местен туристически продукт, като събере и обобщи различните гледни точки и разнообразните начини, по които се възприемат спецификите на територията.

Резултати от проведено проучване сред местните жители